Liczba odwiedzin strony: 15182 Osób na stronie: 1
 

Piaskowski Aleksander. Biegły sądowy ds.
budownictwa ogólnego

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 233 poz. 1960 - Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" z siedzibą w Warszawie, utworzona przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczego (komunikat Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczego z dnia 2 lipca 1957 r. w sprawie utworzenia Spółdzielczego Instytutu Badawczego - Monitor Spółdzielczy nr 4), zwana dalej "jednostką", podlega likwidacji. 2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 stycznia 2003 r. 3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 stycznia 2003 r. 4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 marca 2003 r. § 2.  1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych. 2. Zobowiązania jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. § 3.  Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji, jednostką zarządza wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi likwidator, działający na podstawie umowy zawartej z tym ministrem. § 4.  Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji. § 5.  Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, w terminie 14 dni od daty...
KRS 0000253919 - MARDI INVESTMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MARDI INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-03-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STAROWIŚLNA 19/11A 31-038 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-250-44-67 140501558 0000253919
KRS 0000253918 - ESPAIS & PROBO ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ESPAIS & PROBO ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-03-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JANA PAWŁA II 23 00-854 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-250-45-33 140501587 0000253918
KRS 0000253917 - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "CHATA KOCIEWIA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "CHATA KOCIEWIA" STOWARZYSZENIE 2006-03-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RZECZNA 18 83-200 NOWA WIEŚ RZECZNA STAROGARD GDAŃSKI STAROGARDZKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000253917
KRS 0000253916 - "CONSTRUCTA - KLEDTKE JOINT VENTURE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CONSTRUCTA - KLEDTKE JOINT VENTURE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-04-12 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MICHAŁOWSKIEGO 11/13 42-224 CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 150111022 0000253916
KRS 0000253915 - "IDEAL-INWEST" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"IDEAL-INWEST" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-03-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZIELONA 3 05-080 LASKI IZABELIN WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 752-25-42, (22) 752-24-09 (22) 752-24-09 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-182-93-80 140468157 0000253915